Special : สมัครบัตร Amex วันนี้ฟรีตั๋วชั้นธุรกิจสู่ญี่ปุ่น 4 ใบ ! > "Click"

--------------------------

น้ำท่วมเริ่มลดในหลายๆ พื้นที่ ~ น่าดีใจ [แต่บ้านผมยังไม่ท่วมเลย หวังว่าจะไม่ท่วมแล้วนะ :’)]

ตอนนี้ทางรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็เริ่มออกมาแถลงเรื่องการจ่ายเงินชดเชยให้บ้านที่น้ำท่วมหลังละ 5 พันบาท

โดยมีเงื่อนไขหลายๆ ข้อ เช่น บ้านนั้นๆ ต้องท่วมแล้ว 7 วันขึ้นไป / ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยจริง / ต้องเป็นบ้านที่อยู่ในเขตประกาศภัยพิบัติ และอื่นๆ โดยต้องมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ พร้อมถ่ายภาพบ้านที่น้ำท่วมให้เห็นบ้านเลขที่ ~

ก็เอาเอกสารดังที่เห็นในภาพนี้ไปยื่นที่เขต [ต่างจังหวัดยื่นที่กำนัน หัวหน้าหมู่บ้านหรืออื่นๆ]

ในบาง Case อาจต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป ขึ้นกับดุลยพินิจของเขต

และช่วงนี้ ดูเหมือนอากาศจะเริ่มเย็นๆ ลง… ในกรุงเทพฯ ชั้นในดีใจกันใหญ่ ที่จะได้ต้อนรับหน้าหนาว ~ 

 แต่ยังไงก็อยากฝากไว้ว่า ดีใจได้ครับ ~ แต่อย่าลืมว่ากรุงเทพฯ ชั้นนอกและต่างจังหวัดยังน้ำท่วมอยู่ และบางจังหวัด “หน้าหนาว” นั้นก็คือ “ภัยหนาว”, ไม่ใช่โอกาสดีที่จะได้ใส่ผ้าพันคอหรือรองเท้าบูท Burberry แต่อย่างใด – –

 

Comments are closed.