web analytics

- CookieCoffee -

– No.1 Blogger in Thailand by StatCounter UK –

Starbucks ขึ้นราคากาแฟ, Green Tea แพงสุด 215 บาท :’)

Starbucks Venti Green Tea Cream [ชาเขียวปั่นแก้วใหญ่สุด] ตอนนี้ราคา 215 บาทแล้ว o_O!!!

กับ Java Chip & Chocolate Cream Chip, 2 ตัวนี้ก็แก้วละ 215 บาทเช่นกัน…

ดูเหมือนจะแพงแต่จริงๆ แล้วราคากาแฟ Starbucks ทั่วโลกจะพอๆ กันครับ ~ บางเมนูไทยจะแพงกว่านิด บางเมนูเมืองนอกแพงกว่าหน่อย ในประเทศโลกที่ 1 ส่วนใหญ่, Starbucks ถือเป็น Brand กาแฟคนชั้นกลาง

พวก Salary Man กินกัน อะไรประมาณนั้น

แต่เมืองไทย, Starbucks ถือเป็น Brand ตลาดบนสุดของกาแฟเลยทีเดียว

 นี่เป็นใบเมนูใบใหม่เลย เมื่อเทียบค่าครองชีพ / เงินเดือนไทย, ราคา Starbucks รอบใหม่นี่ดูโหดทีเดียว

ดังนั้นแนะนำให้เอาแก้วส่วนตัวไปครับ จะได้ลดแก้วละ 10 บาท และยังช่วยลดโลกร้อนไปในตัวด้วย ~ ผมเองก็พกแก้วส่วนตัวไว้ในรถเลย ไม่ต้องเป็นแก้ว Starbucks Mug ก็ได้ลด 10 บาทเท่ากันนะครับ

ผมใช้ Caffe Bene Tumbler ซื้อมาจากเกาหลี ~ ^^”