Special : สมัครบัตร Amex วันนี้ฟรีตั๋วชั้นธุรกิจสู่ญี่ปุ่น 4 ใบ ! > "Click"

--------------------------

“A handful of Volvo XC90 SUVs equipped with Uber‘s early testing versions of its autonomous system will pick up and drive passengers with two Uber employees will sit in the front seats…

to monitor and take control of the car when needed

Uber is the first company to use such vehicles to transport regular consumers”

เป็นข่าวใหญ่ใน USA อีกครั้งเมื่อ Uber นำ “รถยนต์ไร้คนขับ” รุ่น XC90 SUV ของ Volvo ออกมาวิ่งบนถนน

โดยกฏหมายไม่อนุญาต…

uber-driverless-autonomous-car-usa-ready-against-law-volvo-suv-xc90-review-sanfrancisco

เหตุผลที่ Uber ให้ก็คือ “ต้องการทดสอบกับถนนจริงเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลชัดเจนที่สุด” และ Uber ก็สั่งให้พนักงานอย่างน้อย 2 คนนั่งด้านหน้าเผื่อกรณีฉุกเฉิน , นอกจากนี้ด้านข้างของรถก็ยังมี Logo ของ Uber ชัดเจน

เพราะ Uber ต้องการให้ทุกคนรู้ว่า “นี่คือรถของตน” และ “เป็นรถยนต์ไร้คนขับ” นั่นเอง

นอกจาก Uber แล้ว, ก็ยังมีอีกหลายบริษัทที่กำลังทดสอบรถยนต์ไร้คนขับ [Driverless Autonomous Car]

ทั้งบริษัทฝั่งรถยนต์เองอย่าง BMW / Mercedes / Tesla และบริษัทสาย IT อย่าง Google Inc

แต่ส่วนใหญ่จะต้องผ่านขั้นตอนตามกฏหมาย, มีใบอนุญาตทดสอบอย่างเป็นทางการบนถนนก่อน

ซึ่ง Uber ไม่มีและจะว่าไป, Uber ก็ยังเป็นบริการที่ผิดกฏหมายในหลายประเทศรวมทั้งเมืองไทย

แต่คนส่วนใหญ่คงลืมไปแล้วครับ :]

uber-driver-app-review-salary-money-good-bad-2016-kuki-usa-how-to-register-thailand