ทำบุญวันแม่ : บริจาคถุงน่องเพื่อทำขาเทียมในมูลนิธิสมเด็จย่า

10% จาก “How to be Blogger แบบนัดส่วนตัว” ยังคงส่งไปบริจาค, ครั้งนี้มอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จย่า

ถ้าพูดถึง “วันแม่”, ส่วนใหญ่น่าจะนึกถึงวันของ “ราชินีสิริกิติ์”

แต่คนแรกที่ผมคิดถึงคือ “สมเด็จย่า”, ซึ่งเป็นแม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9

แม้คนรุ่นใหม่อาจไม่คุ้นกับชื่อนี้เท่าไรแต่สำหรับคน “รุ่นกลางเก่ากลางใหม่” วัยสามสิบแบบผม, เราได้ยินชื่อของ “สมเด็จย่า” คู่กับคำว่า “โครงการหลวง” มา “ตั้งแต่เกิด” โดยเฉพาะการ “สร้างงานให้ชาวเขาบนพื้นที่ห่างไกล” และ “มูลนิธิขาเทียม”

ทั้งสองโครงการนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน, คือเพื่อ “สร้างคุณค่าของคนในระยะยาวและการพึ่งพาตัวเองได้” 

View More