คนไทยจงขี้เกียจ : 4 ประเทศที่ชั่วโมงทำงานน้อยที่สุดในโลก !

จาก Blog เมื่อวานว่าด้วย “Premium Friday & Shining Monday“, รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพยายามทุกวิถึทางเพื่อ “ลดชั่วโมงการทำงาน” ของประชาชนลงเพื่อให้แต่ละคนมีเวลาออกไปพักผ่อน & ใช้เงินและเพิ่มโอกาสในการมี Sex ไปจนถึงมีบุตรสำหรับคู่รัก…

แนวคิด “ลดชั่วโมงทำงาน” กำลังมาแรงในหลายประเทศ, โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพัฒนาแล้ว

ด้วยความสงสัย, ผมจึงลองไป Googling ดูว่า “ประเทศใดมีชั่วโมงทำงานน้อยที่สุดในโลก”

และผลที่ได้ก็ค่อนข้างน่าแปลกใจ

เพราะทุกชาติล้วนแต่เป็นประเทศโลกที่หนึ่ง, ซึ่งมีทั้งคุณภาพชีวิตและรายได้ต่อหัวสูง !

beer-hall-haus-waitress-girl-cheer-china-uniform-munich-germany-review-menu-work-week-salary

View More