จาก How to be Blogger : Robot กับการตกงานครั้งยิ่งใหญ่ ?

หลังๆ ผมชอบงานอดิเรกใหม่ที่เรียกว่า​ “How to be Blogger” มาก, ไม่ใช่เพราะมันได้ “ค่าขนม” เล็กๆ น้อยๆ เป็นทุนสำหรับการ Backpack แต่เป็นเพราะผู้เข้าฟังส่วนใหญ่ล้วนแต่ “เก่งฉกาจ” มีความรู้ความสามารถในสายของตนอย่างยิ่ง

และ How to be Blogger ของวันนี้ก็เพิ่งจบไป, มีท่านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Robot & Automation

เมื่อพูดถึง Robot & AI, เรามักนึกถึง “การตกงานครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ”

แต่วันนี้, ผมได้มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับ “ประเด็นทางสังคม” เกี่ยวกับ Robot VS คน

เขาบอกผมว่า “ตอนนี้เรามีภาพลักษณ์ที่ลบมากเกินไป, ว่า Robot & AI จะเข้ามาแย่งงานคน”

robot-ai-automation-vs-human-work-pros-cons-review-app-how-to-fight

View More