7Eleven ไทยเปิดบริการส่งของกินถึงบ้านเพียงซื้อครบร้อย !

ที่เกาหลีนี่ก็กำลัง Drama เรื่องการล้มตายของร้านกาแฟน้อยใหญ่

ส่วนหนึ่งก็เพราะการมาของ Seven Cafe ที่ “ตัดราคา” ถล่มทลายเหลือแก้วละ 1200 krw [35 บาท], ดังข่าวจาก Reuters ที่ว่า “Brewed coffee sales at 7 Eleven [run by Lotte] jumped 88 percent in 2015”

ส่งผลให้หนึ่งในสิบของร้านกาแฟทั้งประเทศมีอันต้องปิดตัวไปเมื่อปี 2017, คิดเป็นจำนวนสาขาก็กว่า 1000 ร้าน !

ระหว่างนั่งซดกาแฟอยู่ใน Angel in Us, ก็เห็นข่าว 7 Eleven Thailand กับบริการส่งของถึงบ้านพอดี

แถม “ขั้นต่ำ” ยังน้อยมาก, สั่งแค่หนึ่งร้อยบาทก็พร้อมส่งถึงที่ด้วยมอเตอร์ไซค์ !

7cafe-seven-eleven-coffee-cheapest-korea-thai-drama-why-chain-closed-bene

View More