Drive Thru Drama : เราขี่จักรยานเข้าไปสั่งอาหารได้รึเปล่า

พอดีช่วงนี้ติดการปั่นจักรยานอย่างหนัก, จากเดิมที่เติมน้ำมันรถปีละสามครั้ง…

ตั้งแต่ได้คุณ Weisswurst [ชื่อเล่นของ Cruise Bike] คันนี้มาได้สองเดือน, ไม่ได้เติมน้ำมันอีกเลย !

[ไม่ได้ Start เครื่องยนต์เลยแม้แต่ครั้งเดียวเลยจะใช่กว่า, ส่วนรถชื่อว่าคุณ Schnitzel]

และพอดีใกล้ๆ บ้านผมก็เพิ่งมี Starbucks มาเปิดใหม่ในระยะไม่ถึง 0.8 km ซึ่งก็แน่นอนว่าช่วงแรกๆ คนต้องเยอะมาก, ยกเว้นแต่ช่อง “Drive Thru” ที่ผ่านไปทีไรก็มีรถแค่คันสองคันเลยเกิดความสงสัยว่า “ถ้าขี่จักรยาน Drive Thru จะได้ไหม ?”

ว่าแล้วก็ลอง Googling, พบความจริงว่ามีคนสงสัยเรื่องนี้กันทั่วโลก !

bmw-cruise-bike-review-starbucks-m-power-white-drive-thru-menu-sunny-parking

View More