ทน Zuckerberg ไม่ไหว : PlayBoy ลบ Facebook อีกราย !

เป็นสื่อ [?] ใหญ่อีกรายที่ตัดสินใจ “ลบ Facebook Fanpage” ของตัวเองทิ้งหลังประสบปัญหานานาประการ, ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายไปมาของ Zuckerberg หรือการลดยอดคนเห็น [Organic Reaches] ลงอย่างหนักในปี 2018

แต่ PlayBoy มีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตนเป็น “ไม้เบื่อไม้เมา” กับ Facebook มานาน

นั่นคือการเผยแพร่ภาพ Content ในแนว “Nudity” ที่บางคนอาจบอกว่า ​”โป๊” แต่บางคนบอกว่า “ไม่”

จนกระทั่งเกิด Drama, เมื่อข้อมูลผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลบน Facebook ถูกนำไปใช้ในเชิงการเมืองโดยไม่ขออนุญาต !

ในที่สุด, PlayBoy จึงตัดสินใจปิด Facebook ของตนอย่างเป็นทางการเมื่อวันก่อน…

facebook-data-privacy-leaked-politic-drama-delete-fanpage-user-left-brandinside-playboy

View More