UniQlo Click & Collect Review : สั่งของมาส่งสาขาใกล้ๆ !

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าบ้านผมเป็นสมุน UniQlo ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่เข้าไทย [ทุกคนเลยติดอ่านชื่อ Brand นี้ว่า “Unikulo / ユニクロ” ตามแบบญี่ปุ่น…] แต่เรื่องของเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากการที่คุณพี่สาวมีลูกคนแรก, รู้อีกทีผมก็กลายเป็นคุณลุงเห่อหลานไปแล้ว !!!

และก็มีอยู่วัน, ผมเดินไปเจอเสื้อสีแดงแสนน่ารักลาย “Pocky” แต่มันไม่มี SiZe !

เท่าที่ถามจากคุณพนักงาน [ต้องขอชมว่า UniQlo Staffs ยังคงความสุภาพเสมอต้นเสมอปลาย, ประหนึ่ง Starbucks แห่งวงการเสื้อผ้า] ได้ความว่า “เสื้อเด็กขนาดใหญ่สุดและเล็กสุด [Size 100 & Size 150 ] มักไม่ค่อยมีของวางตามสาขา”

แต่ถ้าอยากได้จริงๆ, สามารถสั่งจาก UniQlo Online Store ให้มาส่งสาขาใกล้บ้านได้ฟรี !

uniqlo-thailand-pocky-baby-kids-toddler-review-online-store-click-collect-delivery-branch

View More