Deutsche Bank ปลดอีก 18000 คน : ธุรกิจอื่นจะยิ่งเดินตาม

“Deutsche Bank announced it would cut a fifth of its workforce, leaving 18000 people without jobs”

ที่จริง, มันเป็นข่าวเก่าตั้งแต่ Week ก่อนแต่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็ตรงที่สถานีข่าวบ้านเราก็เพิ่งจะมีการ Layoff พนักงานครั้งใหญ่ไปเมื่อวานและมันก็น่าจะเป็น “สัญญาณ” ของการ Layoff ครั้งยิ่งใหญ่จาก “สื่อเก่า” รายอื่นๆ ตามมาเร็วๆ นี้

การที่ Deutsche Bank ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ระดับโลกอายุเกือบ 150 ปีเปิดฉากเลิกจ้างอย่างชัดเจน

ก็เป็นจังหวะให้ Banks อื่นๆ, รวมไปถึงธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารก็เริ่มอยาก Take Action อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

เมื่อวันก่อน, Starbucks ก็เพิ่งจะประกาศ “เลิกขายหนังสือพิมพ์” ทั้งหมดในร้านทั่ว USA

apple-credit-card-package-gift-box-goldman-sach-black-mastercard-review-apply-non-usa

View More