Special : "How to สร้างตัวตนออนไลน์ให้ชีวิตและธุรกิจด้วย Social Media !"

BB Storm กลายเป็นก้อนอิฐหนึ่งก้อนแน่ๆ ลืมไป คราวก่อนเอา Nokia N97 ไปนี่นะ สบายเลย ทำได้ทุกอย่าง – -*

เมื่อตะกี้ลอง Check ดู, เรื่องเปิด Roaming กับเรื่องการใช้งาน BB ที่ต่างประเทศ ได้ความว่า… ถ้าเอาไปแล้วใช้ Roaming Network ของทางนั้นเพื่อรับ Pushmail & BBM ละก็… หัวโตแน่ๆ กลับมาค่า GPRS อาจเยอะกว่าค่า Backpack + Hostel ได้ – –

ใครที่จะเอา BB ไปประเทศไหนก็เช็คดีๆ นะครับ จะปิด Data Service แล้วไปใช้ Wi-Fi ก็ลืมว่า BB Storm มันไม่มี Wi-Fi ซะนี่… ไปหาซื้ออะไรใหม่มาใช้แทนวันนี้จะทันไหมหว่า = =

 

Comments are closed.