Special : "How to สร้างตัวตนออนไลน์ให้ชีวิตและธุรกิจด้วย Social Media !"

Samsung แพ้ Apple อย่างหมดทางสู้ในคดีที่ผ่านมา, ถูกศาล California สั่งปรับเป็นเงิน 1 Billion US ในข้อหาลอกเลียนแบบและละเมิด Patent ของ Apple ทั้งในแง่ Design & Interface

และตอนนี้ Apple ก็เตรียมยื่นฟ้องต่อศาลว่า Samsung รุ่นใหม่ๆ ก็ยังคงลอก Apple มากเกินไปอยู่

3 รุ่นหลักคราวนี้ก็คือ Galaxy S3 / Galaxy Note 1

และ Galaxy Note 10.1 ที่เพิ่งขายในไทยเมื่อวาน…

[Click ภาพข้างล่างนี้ไปอ่าน Review แบบ No Sponsor, ที่แปลจากเมืองนอกได้ :)]

 นอกจากนี้ Apple ยังขอให้ศาลแบนไม่ให้ Samsung ขาย Galaxy Series รุ่นที่ละเมิดสิทธิบัตรใน USA ~ ถ้า 3 รุ่นใหม่อย่าง Galaxy S3 / Galaxy Note และ Galaxy Note 10.1 โดนด้วย…

และไม่แน่, Galaxy Note 2 ที่เปิดตัวไปเมื่อวานก็อาจจะเป็น Target ถัดไปของ Apple ก็ได้ครับ :)