ชีวิตเราเท่ากัน : Apple เรียกคืน iPhone 8 ที่มีปัญหาทั่วโลก

“Apple has found the logic board in some iPhone 8 units have serious a manufacturing problem” และ “The company will repair these at no charge” คืออีกหนึ่งข่าวดี [?] จาก The Cult of Mac ประจำวันนี้

ว่าด้วย “Apple Inc เรียกคืนสินค้าที่มีปัญหาจากการผลิต

ถ้า iPhone 8 ของใครมีอาการค้างหรือ Restart บ่อยจนผิดสังเกต

แนะนำให้ลองเอา Serial Number ไป Check โดยละเอียดอีกที

ที่ www.apple.com/support/iphone-8-logic-board-replacement-program/

iphone-8-plus-logic-board-problem-solved-restart-freeze-replacement-programme-free-apple

View More