ปีใหม่ของชายผู้ส่งไมล์ให้คนยากไร้ได้บินกลับไปหาครอบครัว

“There are Many of Us who have so Much, and there are Others who are Far Away from Their Family and Can not Make it Back for Financial Reason” เพราะบางคนในสังคมเรามีจนไม่รู้จะใช้อย่างไรให้หมดในชีวิตนี้

ทั้งเงินทอง, รวมทั้ง “ไมล์สะสม” ของสายการบิน

รับเทศกาล Christmas และปีใหม่, The Washington Post ลงข่าวของนาย Petre Shankman

ชายผู้ “บินบ่อย” ทุกปีและครั้งนี้เขาก็เลือกที่จะ “บริจาค 2 แสนไมล์” ให้คนที่ “ควรจะได้บินมากกว่าเขา”

ด้วยการเปิดให้คนส่ง “เหตุผลที่ควรจะได้บิน” เข้ามาทาง Website, แล้วให้สมาชิกช่วยกันตัดสินใจ

Peter-Shankman-haro-donate-miles-frequent-flyer-christmas-new-year-family-redeem-ticket

View More