สถิติใหม่ : Citibank ตัดสายใน 54 วิฯ หลังพูดว่า Freelance

คงเพราะไทยเรายังมี “วรรณะ” เหมือน India, เริ่มจากกษัตริย์ / พราหมณ์ / แพศย์ / ศูทรและต่ำสุดคือ Freelance

ผมเป็นวรรณะห้าที่ต่ำกว่าจัณฑาล, ชิน [มากๆ] กับการโดน Call Centre วางสายใส่เมื่อได้ยินคำว่า “เป็น Freelance นะครับ” แต่กับพนักงาน CitiBank ครั้งนี้ต้องถือว่า “ทำลายสถิติ” เพราะ 54 วินาทีนี่ยังไม่พอกระทั่งแกะซองมาม่าไปต้มเลย !

ทั้งที่การขอบัตร Credit Card จาก CitiBank ครั้งนี้ผมได้ Upload เอกสารขึ้นบน Website เขาไปแล้วมากมาย

ทั้ง Statement ย้อนหลังหกเดือนที่มีเงินในนั้นหลายล้าน / เอกสารยื่นภาษีสองปีแสดงรายได้ก็หลักล้านเช่นกัน

พร้อมภาพ Credit Cards ที่ถือในปัจจุบัน, มีทั้งบัตรแบบ Invitation Only และบัตรที่สูงสุดของบางธนาคาร

citibank-failed-thai-credit-card-ban-for-freelance-gig-go-digital-callcentre-2018

View More