รายย่อยตายอีก : Google เปิดบริการสั่งซื้อของกินของใช้แล้ว

“Shoppers will be able to buy Carrefour’s products through Google platforms including Home / Assistant and the Google shopping destination in France” คือข่าวที่น่าสนใจ [มาก] จาก Bloomberg วันนี้

ต่อไป, คนเราจะสามารถสั่งของใช้ประจำวันได้โดยตรงผ่านทาง Google

[ในข่าวยังเน้นไปที่การสั่งผ่านอุปกรณ์เชิง Hardware อย่าง Google Home & Google Assistant แต่ผมเชื่อว่าอนาคตน่าจะสั่งผ่าน Google Maps ได้โดยตรง, เช่นเดียวกับที่ตอนนี้เราดูแผนที่แล้วเรียก Grab & Uber จากบน Maps ได้เลย]

โดยช่วงแรก, Google Inc จะเปิดให้บริการในบางประเทศร่วมกับเครือข่าย Supermarket ใหญ่

new-york-usa-organic-grocery-store-local-smes-death-google-supermarker-deivery-service-digital-disrupt

View More