VS Starbucks : เพิ่งรู้ว่า Cafe Amazon นอกปั๊มราคาแค่นี้ !

แวะมา “Lasalle Avenue”, Community Mall เปิดใหม่ใกล้บ้านคุณพี่สาวในระยะเดินสามนาที ψ(`∇´)ψ

จริงๆ ตั้งใจจะมาดู Starbucks ที่กำลังก่อสร้างอยู่ [บางทีก็ไม่รู้ว่าผมจะ “มาดู” ทำไม] และ UniQlo Roadside Store สาขาที่สองของเมืองไทยแต่พอดีเดินผ่าน Cafe Amazon ก็เลยแวะนั่งพัก, Menu ที่สั่งก็ “กาแฟดำหนึ่งแก้ว” เช่นเคย

แต่แล้วก็แทบ Shock Cinema เมื่อได้ยินราคา, ว่า “35 บาทค่ะ”

เมื่อเทียบกับ Starbucks Tall Americano ที่ราคาร้อยนิดๆ, คิดไม่ถึงจริงๆ ว่า Cafe Amazon ขายถูกกว่าสามเท่า !

เอาเป็นว่าจากที่ตั้งใจจะเปิด Macbook ทำงาน, ผมกลับรู้สึก “เกรงใจ” ร้านเขาขึ้นมาชอบกล…

thai-cafe-amazon-coffee-barista-gas-station-stand-alone-franchise

View More