เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับวันหมดอายุบนสินค้าญี่ปุ่น [และวิธีอ่าน]

พอดีเมื่อเช้ามีคุณเพื่อนท่านหนึ่งโทรมาปลุก, ด้วยเรื่อง “ยาที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นหมดอายุ”

เพราะบนกล่องมันเขียนว่า “20 / 07 / 12”

ถ้าคิดแบบไทยๆ ก็น่าจะ “หมดอายุไปตั้งแต่ July 2012” เพราะบ้านเรามักจะเขียนลำดับวันเวลาแบบ “วัน / เดือน / ปี” แต่ญี่ปุ่นจะตรงข้าม [และสังเกตว่าบนกล่องไม่มีภาษาอังกฤษเลย, กระทั่ง “Best Before” ก็ยังเขียนเป็นตัว Kanji ว่า “賞味期限”]

นี่ไม่ใช่เรื่อง “หน้าแตก” หรืออะไร, เพราะแต่ละประเทศเองต่างก็มี Standard ของตนเป็นธรรมดา

และเป็นเรื่องดีมากๆ ด้วยซ้ำ, ที่เขาถามผมก่อนเพราะในที่นี้มันคือ “ยา” ที่เราต้องกินเข้าไป

View More