บัตร Visa มอบประกันเดินทางฟรี : ขอ Schengen Visa ได้ !

พอดีมีคนใกล้ตัวกำลังจะ Backpack แบกเป้ไป Germany & EU แต่เสียดายที่มารู้ว่ามี Promotion นี้…

วันที่ขอ Schengen Visa ผ่านแล้ว !

แต่ถ้าใครมี Plan จะไปเที่ยวเมืองนอกภายในปี 2018 นี้, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่ง Europe ก็น่าสนใจเพราะการขอ Schengen Visa ส่วนใหญ่จะต้องแสดงเอกสารให้สถานฑูตดูว่าเรามี “ประกันการเดินทาง [Travel Insurance]”

เพื่อให้มั่นใจว่า “ถ้าไปป่วยหรือไปตายที่ EU [ซึ่งค่ารักษาพยาบาลมหาโหด] จะมีปัญญาจ่าย” นั่นเอง

และ Campaign นี้ของ Cigna & Visa ก็ “ฟรี” จริงๆ, เพียงแค่เราเข้าไปลงทะเบียนเท่านั้น

2018-free-visa-credit-card-travel-insurance-schengen-apply-europe-how-to-debit-complimentary-thai

View More